Socializácia

rozlišovacia stránka

Socializácia alebo zospoločenšťovanie (zospoločenštenie) alebo zastarano zospoločenstvovanie (zospoločenstvenie) alebo zosocializovanie môže byť:

  • v sociológii a psychológii: proces začleňovania jedinca do spoločnosti, pozri socializácia (sociológia)
  • urobenie vlastníctvom celej spoločnosti/spoločným vlastníctvom (teda vlastníctvom štátu, družstva a podobne), za socializmu používané najmä ako skrátené označenie pre zospoločenšťovanie výroby (výrobných prostriedkov, výrobného procesu), pozri napr. zospoločenšťovanie výroby

Zospoločenšťovanie (zospoločenštenie) je aj urobenie niekoho spoločenským.

Iné projekty

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.