Socionika je teória psychologickej zlučiteľnosti medzi ľuďmi, ktorí patria k rozličným psychologickým typom podľa klasifikácie Karla Gustáva Junga. Autorom socioniky je litovská psychologička Aušra Augustinavičiūtė. V súčasnosti sa socionika používa v psychoterapii, rodinnom a obchodnom poradenstve. Niektoré postuláty socioniky sú kritizované inými psychológmi.

Odkazy upraviť