Sofista

rozlišovacia stránka

Sofista môže byť:

  • pôvodne: pôvodne starogrécky profesionálny učiteľ a vychovávateľ
  • neskôr (okolo 400 pred Kr.): predstaviteľ starogréckej skupiny filozofov a rečníkov, pozri sofisti (filozofia)
  • dnes aj: človek používajúci alebo ovládajúci sofistiku (v zmysle aplikovanie sofizmov), pozri pod sofizmus
  • Platónov dialóg, pozri Sofista (dialóg)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.