Sofizmus

(Presmerované z Sofizma)

Sofizmus alebo zastarano sofizma je tvrdenie zdanlivo logické, ktoré však dospieva k neprijateľnému záveru, buď svojou absurditou alebo zámerne nesprávnym použitím pravidiel dedukcie. Tradične sa pripúšťa, že sofizmus sa odlišuje od paralogizmu zámernou snahou klamať. Sofizmus možno tiež používať s cieľom šokovať poslucháča, a tým ho priviesť k hlbšej reflexii.

Využívanie sofizmu bolo dôležitou zložkou eristiky, v ktorej vynikali najmä sofisti a príslušníci megarskej školy. Medzi slávne sofizmy staroveku patrí napríklad Eubulidova sofizma rohatý:

Čo si nestratil, máš. Nestratil si rohy, máš teda rohy.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.