Sokol (prítok Polerieky)

Sokol je potok v hornom Turci, v severozápadnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Polerieky, meria 1,7 km a je tokom V. rádu.

Sokol

(prítok Polerieky)

Potok
Zdrojnica Sokol, Žiar
Ústie Polerieka, osada Polerieka
Dĺžka 1,7 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-054
Číslo recipienta 4-21-05-7457
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Sokol, na juhozápadnom svahu Sokola (1 011,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 830 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku sprvu na juhojuhovýchod, potom sa stáča na juhovýchod a preteká Sokol dolinou. Na západnom úpätí vrchu Žiar (756,8 m n. m.), v dolnej časti doliny, mení smer toku opäť na juhojuhovýchod a západne od osady Polerieka sa v nadmorskej výške cca 541 m n. m. vlieva do potoka Polerieka. Nepriberá žiadne prítoky.