Solea alebo soleja je vyvýšený priestor pred ikonostasom v gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámoch. Väčšinou býva vyvýšený o jeden alebo tri stupne. V strede soley sa nachádza polkruhovitý výbežok nazývaný ambón. Solea je akoby predĺžením svätyne pred ikonostas. Na Slovensku a u východných Slovanov býva solea pomerne široká, zatiaľ čo v Grécku a na Balkáne je solea väčšinou veľmi úzka. Pôvodne to bol priestor pre klerikov s nižšími sväteniami, najmä pre spevákov.

Solea v ruskom pravoslávnom chráme vyvýšená o tri stupne