Solutréen (iné názvy: solutrén, solutréenska/solutrénska/solutréska kultúra) bola kultúra mladšej fázy mladého paleolitu, presnejšie z obdobia 22 000/21 000/20 000/19 000 až 17500/16000/15000 pred Kr., vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. Pomenoval ju G. de Mortillet podľa jaskynného previsu v Solutré-Pouilly vo Francúzsku. Predchádzal jej gravettien a nasledoval po nej magdalénien.

Rozšírenie solutréenskeho osídlenia

Pre solutréen je charakteristická obojstranne plošná povrchová retuš za použitia tlaku drevených alebo kostených retušérov, ktorú použili najmä na veľkých obojstranne opracovaných oštepových hrotoch tvaru vavrínových alebo vŕbových listov (v záverečnej fáze aj na lukových šípkach a vrubom alebo rapíkom). Pozoruhodné sú jaskynné maľby a plastické a ryté obrázky zvieracích výjavov na kameni.