Somatológia (gr.) alebo teloveda je náuka o ľudskom tele, o jeho zložení (anatómia) a funkciách (fyziológia). V užšom zmysle zahrňuje štúdium vonkajších foriem tela, veľkosti, rastu, hmotnosti, telesných rozmerov a proporcií orgánov skladby, pigmentačné zložky, tvar hlavy a tváre a jej častí po celú dobu vývoja jedinca.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.