Sova (súhvezdie)

Súhvezdie Sova (z lat. Noctua) zaviedol americký amatérsky astronóm Alexander Jamieson v roku 1822. Na mapách spred 19. storočia býva zobrazované ako Drozd samotár alebo Vták pustovník. Súhvezdie ležalo medzi Pannou, Hydrou a Váhami. Dnes sa už nepoužíva.