Spektrálna čiara je tmavá alebo svetlá čiara v spektre, ktorá je výsledkom nadbytku alebo nedostatku fotónov v úzkom frekvenčnom pásme v porovnaní s okolitými frekvenciami. V súpise termínov z astronómie je uvedené, že spektrálna čiara je „krátky úsek spektra s takmer skokovým poklesom alebo nárastom intenzity vzhľadom na susedné kontinuum“.[1]

Spojité spektrum
Emisné spektrálne čiary
Absorpčné spektrálne čiary

Rozoznávame:

  • emisné spektrálne čiary, ktoré vyžaruje horúca látka
  • absorpčné spektrálne čiary, ktoré vznikajú prechodom elektromagnetického žiarenia prostredím, ktoré pohlcuje určité frekvencie

Referencie

upraviť
  1. Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2014, roč. 48, čís. 2, s. 89. Dostupné online [cit. 2017-07-07]. ISSN 0023-5202.