Sphragis je zvláštny útvar, ktorý vytvára pri kopulácii samček na konci bruška u samice. Vytvára sa zrejme ako produkt samčích prídavných pohlavných žliaz a ešte počas párenia dochádza k jeho vytvrdnutiu. Ako základ, z ktorého je vytvorený sa udáva chitín. Býva druhovo špecifický a slúži ako zábrana samičky ku kopulácii s druhým samčekom. Vyskytuje sa pri viacerých čeľadiach motýľov, ale významný je hlavne pri triboch: Parnassini a Zerynthini. Je to isté znamenie oplodnenia samičky a z nášho ľudského hľadiska je to akýsi "pás cudnosti".