Sploštenie alebo elipticita splošteného sféroidu je posun pólov sféroidu smerom k rovníku. Vyjadruje rozdiel tvaru sféroidu od tvaru ideálnej gule.

Guľa s polomerom rotáciou stlačená na sploštený elipsoid

Je možné ho vypočítať ako

kde f je sploštenie, a je veľká polos a b malá polos sféroidu.

Pre elipsoid WGS84 Zeme sú hodnoty:[1]

  • a (rovníkový polomer): 6 378 137,0 m
  • 1 / f (inverzné sploštenie): 298,257 223 563

z ktorého vychádza

  • b (polárny polomer): 6 356 752,3114 m,

takže rozdiel veľkej a malej polosi je 21,385 km.

Poznámka: Toto je iba 0,335% veľkej osi. Takéto zobrazenie Zeme na obrazovke počítača by malo veľkosť 300 x 299 pixlov. To je prakticky nerozoznateľné od gule zobrazenej ako 300 x 300 pixelov, ilustrácie zvyčajne veľmi zveličujú sploštenie v prípadoch, keď obraz musí predstavovať sploštenie Zeme.

Referencie

upraviť
  1. NGA: DoD World Geodetic System 1984 [online]. earth-info.nga.mil, [cit. 2019-11-14]. Dostupné online.