Spojivové tkanivo alebo spojovacie tkanivo[1][2] (podľa niektorých autorov podporné tkanivo,[3] angl. connective tissue, skrátene spojivo) je tkanivo, ktoré telu dodáva pevnosť, tvar a oporu a spája jeho časti medzi sebou. Vyvinulo sa z mezodermy a neurálnej lišty. V tele vyplňuje priestory medzi orgánmi, tvorí oporné a spevňovacie systémy. Pre svoj pôvod sa do tejto skupiny zaraďujú aj telové tekutiny (krv a pod.).

Analógiou týchto tkanív je u vývojovo nižších živočíchov mezoglea (Porifera – hubky, Coelenterata – mechúrniky) a mezenchým (Plathelminthes – ploskavce, Nemertini – pásnice, ale aj Hirudinea – pijavice). V týchto prípadoch sa takisto spravidla používa termín spojivové/spojovacie tkanivo.

Zloženie

upraviť

Spojivové tkanivá sa skladajú z buniek a medzibunkovej hmoty. Medzibunkovú hmotu tvoria dve základné zložky:

  • základná (amorfná) zložka, tvorená mukopolysacharidmi a proteínmi
  • vláknitá zložka, tvorená kolagénnymi, elastickými a/alebo retikulárnymi vláknami

Medzibunkovú hmotu tvoria bunky spojiva, ktorá však svoju konečnú formu nadobúda až po polymerizácii mimo bunky.

Spojivá sú prevažne pôvodom z mezodermy, avšak väčšina mezenchýmu v oblasti hlavy je pôvodom z neurálnej lišty.[chýba zdroj] Počas špecializácie prechádzajú štádiom embryonálneho väziva (mezenchým), ktoré neobsahuje vlákna a z ktorého sa potom vyvíjajú ďalšie typy spojív.

Rozdelenie

upraviť

Vzájomný pomer buniek, medzibunkovej hmoty a jej charakter následne určuje vlastnosti jednotlivých typov tkanív. Predovšetkým podľa mechanických vlastností sa rozdeľujú na:

Referencie

upraviť
  1. PANČÍK, Peter. Tkanivá [online]. Biopedia.sk, [cit. 2012-11-10]. Dostupné online.
  2. HALČÁK, Lukáš. Spojivové tkanivo. Bratislava : Asklepios, 2004. Dostupné online. ISBN 80-7167-076-6, 978-80-7167-076-6.
  3. MALINA, Radovan. Všeobecná zoológia. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UNB, 2004. Dostupné online. Kapitola Podporné tkanivá, s. 16-21. Archivované 2006-12-30 z originálu.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Pojiva, s. 13-14. (po česky)