Spoločný register bankových informácií

Spoločný register bankových informácií (skr. SRBI) je úverový register, ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. Firma spracúva informácie od bánk za účelom zhodnotenia bonity klientov a žiadateľov o úverový produkt.[1]

Zaradenie do registraUpraviť

Do registra je zaradený každý vlastník kreditnej karty, vlastník bežného účtu využívajúci prečerpanie, ale aj žiadateľ o úver. [1]

Informácie v registriUpraviť

Register obsahuje informácie o identite dlžníka a nasledovné údaje o využívaných produktoch:

  • počet existujúcich úverových zmlúv
  • výška jednotlivých splátok
  • história splácania záväzkov – t.j. splácanie do alebo po dobe splatnosti
  • informácie o ručiteľoch a iných zárukách úverov a ostatných záväzkov

Informácie sú v registri uchovávané po dobu trvania kontraktu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. [2]

Výpis z registraUpraviť

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu požiadať o výpis z registra prostredníctvom Národnej banky Slovenska, a to písomnou žiadosťou. O informácie možno žiadať aj prostredníctvom klientskeho centra.

ZdrojeUpraviť

  1. a b http://www.sbcb.sk/registr.html
  2. http://www.sbcb.sk/otazky.html

Externé odkazyUpraviť