Spotrebič je prístroj alebo zariadenie ktoré mení (spotrebúva) energiu na iný druh energie. Obvykle sa takto označujú zariadenia napájané elektrickým prúdom (elektrický spotrebič), alebo plynom (plynový spotrebič). Výraz spotrebič sa väčšinou používa na označenie zariadení využívaných v domácnosti.