Správca súborov

počítačový program poskytujúci používateľské rozhranie na prácu so súborovými systémami

Správca súborov (alebo Súborový manažér) je program, ktorého hlavnou úlohou je zjednodušenie práce s počítačovými súbormi a adresármi: najmä prehliadanie, vykonávanie, kopírovanie, mazanie.

Príklady: