Spustiteľný program

Spustiteľný program alebo spustiteľný súbor je súbor, ktorého obsah je určený na to, aby sa interpretoval ako počítačový program.

Najčastejšie obsahuje binárnu reprezentáciu strojových inštrukcií špecifického procesora. Či je súbor spustiteľný, je väčšinou dané konvenciou. Niektoré operačnú systémy rozlišujú spustiteľné súbory podľa prípony, iné podľa metadát, napríklad pomocou príznaku v unixových systémoch.