Stator je nepohyblivou súčasťou elektromotora, generátora a ďalších elektrických zariadení. Je tvorený trvalým magnetom alebo elektromagnetom – napr cievkou. Naproti tomu rotor je súčasťou pohyblivou a býva umiestnený v dutine statora.

Stator a rotor elektromotora