Stav (informatika)

Stav je súhrn všetkých informácií, ktoré charakterizujú systém.

Stav podľa G. KlausaUpraviť

Stav je súhrn vnútorných parametrov nejakého systému S daných v určitom okamihu, pričom n-ticu hodnôt p = a, p = b atď. možno chápať aj ako vektor, ktorého 1 2 zložkami sú parametre.

Pri analýze kybernetických systémov nás zaujímajú predovšetkým dve triedy stavov, a to trieda stabilných stavov (pozri: stabilita) a trieda nestabilných stavov (pozri: nestabilita).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.