Staviteľstvo je pôvodne jedno z deviatich slobodných umení; dnes odbor techniky, ktorý sa zaoberá navrhovaním a realizáciou stavebných konštrukcií všetkého druhu (budov, komunikácií, vodných stavieb a i.) na podklade architektonického projektu.

Pozemné staviteľstvo je jedným z odborov študijného programu na stredných priemyselných školách stavebných. Súvisí aj s odborom rekonštrukcia budov a technické zariadenie budov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.