Stehové plachty sú trojuholníkové plachty upevnené jednou (najdlhšou) stranou na stehy (laná medzi sťažňami). Voľný roh je lanom pripevnený o palubu alebo o iný sťažeň. Najväčšou výhodou stehových plachiet je možnosť plavby ostro proti vetru. Pri zadnom vetre sú však menej účinné, na tento účel sú vhodné rahnové plachy. Stehové plachty majú aj stabilizačnú funkciu.

Stehové plachty

Stehové plachty sa najčastejšie používajú na malých jachtách vďaka ich ľahkej obsluhe a spomínaným vlastnostiam výhodným pri plavbe proti vetru. Názvy stehových plachiet sa odvíjajú od ich polohy medzi sťažňami, resp. od názvov stehov, na ktorých visia. Stehovky medzi predným sťažňom a čeleňom sa označujú ako stehovka, vnútorná kosatka, (stredná) kosatka, vonkajšia kosatka a lietavka.

Iné projekty

upraviť