Sťažeň je lodný stožiar, na ktorý sa upevňujú rahná, plachty a laná. Okrem toho môže slúžiť na zavesenie signálnych svietidiel, antén, vlajok a pod. Vodorovný sťažeň na prove sa nazýva čeleň.

Sťažeň lode s priečnymi rahnami.

Upevnenie

upraviť

Sťažeň je ukotvený v kostre trupu takzvanou pätkou sťažňa a vo zvislej polohe ho udržujú stehy a úpony. Najčastejšie sú to

  • predný steh
  • bočné stehy (so vzperami)
  • zadný steh (alebo dva zadné stehy).