Oplachtenie je sada nákresoch plachiet a súvisiacej takeláže na plachetnici. Typicky ju vytvára lodný dizajnér. Obsahuje viaceré kombinácie.

Minimálne obsahuje tieto tri konfigurácie:

 • Oplachtenie pri slabom vetre. Na väčšine planéty to je pre silu vetra 1 alebo menej. Oplachtenie sa skladá z veľkých ľahkých plachiet pre udržanie plachetnice v pohybe aj pri miernom vánku.
 • Pracovné oplachtenie. Táto sada sa môže rýchlo prispôsobovať meniacím sa podmienkam. Obsahuje pevnejšie ale stále ľahké plachty. Plachty obsahovali/obsahujú sadu plachtových nadstavcoch, ktorých počet sa môže znížiť v prípade silného vetra.
 • Búrkové oplachtenie. Obsahuje sadu malých veľmi pevných plachiet, udržujúcich loď pod kontrolou.

Priečne oplachtenie upraviť

Pri priečnom oplachtení sú plachty zavesené kolmo na pozdĺžnu os lode. Výhodou takéhoto oplachtenia je veľká plocha plachiet a dobrá stabilita pri plavbe po vetre. Nevýhodou je nemožnosť plavby na predobočný vietor.

Označovanie rahnových plachiet a prídavných závetroviek

Pozdĺžne oplachtenie upraviť

Pri pozdĺžnom oplachtení sú plachty zavesené rovnobežne z pozdĺžnou osou lode. Takéto oplachtenie umožňuje plavbu na predobočný vietor alebo ostro proti vetru.

Rahnové plachty upraviť

Stehové plachty upraviť

Stehové plachty sa nepripevňujú na sťažeň a/alebo rahná, ale priamo na stehy, ktoré udržujú sťažeň vo zvislej polohe.

Balónové plachty upraviť

Pomenovanie sťažňov a plachiet


E Krížový sťažeň

D Druhý hlavný sťažeň

C Stredný sťažeň

B Prvý hlavný sťažeň

A Predný sťažeň

krížové rahnové plachty

 • 38 krížová brámová
 • 39 krížová horná košová (marsová)
 • 40 krížová dolná košová (marsová)
 • 41 krížová dolná
 • 42 (krížová) vratiplachta (nepatrí medzi rahnové plachty)

druhé hlavné rahnové plachty

 • 33 druhá hlavná horná brámová
 • 34 druhá hlavná dolná brámová
 • 35 druhá hlavná horná košová (marsová)
 • 36 druhá hlavná dolná košová (marsová)
 • 37 druhá hlavná dolná

stredné rahnové plachty

 • 27 stredná kráľovská
 • 28 stredná horná brámová
 • 29 stredná dolná brámová
 • 30 stredná horná košová (marsová)
 • 31 stredná dolná košová (marsová)
 • 32 stredná dolná

prvé hlavné rahnové plachty

 • 21 prvá hlavná kráľovská
 • 22 prvá hlavná horná brámová
 • 23 prvá hlavná dolná brámová
 • 24 prvá hlavná hor. košová (marsová)
 • 25 prvá hlavná dol. košová (marsová)
 • 26 prvá hlavná dolná

predné rahnové plachy

 • 16 predná horná brámová
 • 17 predná dolná brámová
 • 18 predná horná košová (marsová)
 • 19 predná dolná košová (marsová)
 • 20 predná dolná

krížové stehovky

 • 14 krížová brámová
 • 15 krížová košová (marsová)

druhé hlavné stehovky

 • 11 druhá hlavná horná brámová
 • 12 druhá hlavná dolná brámová
 • 13 druhá hlavná košová (marsová)

stredné stehovky

 • 8 stredná kráľovská
 • 9 stredná brámová
 • 10 stredná košová (marsová)

prvé hlavné stehovky

 • 5 prvá hlavná kráľovská
 • 6 prvá hlavná brámová
 • 7 prvá hlavná košová (marsová)

predné stehovky

 • 1 lietavka
 • 2 vonkajšia kosatka
 • 3 vnútorná kosatka
 • 4 stehovka