Vratiplachta alebo gaflová plachta je štvoruholníková podĺžna plachta na plachetnici. Jej predný lem je upevnený na sťažeň, spodný lem na vratipeň a horný lem na vratirahno.

Vratiplachta.