Závetrovky, alebo lízle sú prídavné plachty používané na plachetniciach vedľa rahnových plachiet, a to predovšetkým pri zadnom alebo mierne bočnom vetre. Ich účelom je zväčšenie plochy plachiet. Umiestňujú sa na predĺžené pohyblivé rahná, ktoré je možné vysunúť do strany. Každá závetrvoka má dve rahná, podobne ako rahnové plachty, t. j. v hornej časti sú po celej dĺžke pripevnené k hornému rahnu, dolné rohy sú upevnené k spodnému vysunutému rahnu. Dolný okraj je tiež oblúkový. Niekedy sa prídavné plachty objavovali aj po bokoch nižšie od paluby, tzv. vodné plachty.

USS Monongahela s plne rozvinutými závetrovkami
Označovanie závetroviek

V súčasnosti sa závetrovky veľmi nepoužívajú. Objavili sa na vojnových lodiach už v 17. – 18. storočí. Najviac boli používané v 19. storočí.

Závetrovky sa neumiestňujú na zadný (krížový) sťažeň, lebo by vytvorili veterný tieň, t. j. odobrali by vietor veľkým sťažňom pred nimi, ktoré sú potrebné pre rýchlosť lode.