Stimulácia

rozlišovacia stránka

Stimulácia (lat. stimulatio) alebo stimulovanie môže byť:

  • dráždenie, podnecovanie, dávanie stimulov
  • v psychológii: pôsobenie podnetov tak, že predávajú energiu externých stimulov receptorom, čím vzniká stav podráždenia, ktorý sa ďalej spracúva v procese zmyslového pociťovania a vnímania v podobe kvalít zmyslových pocitov a vnemov, pozri stimulácia (psychológia)
  • v biológii:
    • podnecovanie organizmu k vyššiemu výkonu
    • urýchľovanie rastu či vývoja rastlín alebo orgánov chemickými látkam alebo podmienkami vonkajšieho prostredia
  • v poľnohospodárstve: príprava osiva a sadiva použitím látok, ktoré podporujú a urýchľujú rast mladých rastlín, pozri stimulácia (poľnohospodárstvo)
  • v ekonomike: aplikácia stimulov na zvýšenie výkonu či dosiahnutie nejakého cieľa, pozri stimulácia (ekonomika)
  • u Quineho: pozri stimulácia (Quine)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.