Stredná Afrika

Stredná Afrika je jedným z piatich regiónov afrického kontinentu. Podľa definície OSN sem patrí 9 štátov:

██ Stredná Afrika (angl. Central Africa)

██ podľa definície OSN (angl. Middle Africa)

██ Stredoafrická federácia (už neexistujúca)