Striežovský potok

Striežovský potok je potok v Gemeri, na území okresu Rimavská Sobota. Je to pravostranný prítok Blhu a má dĺžku 12,1 km. Na hornom toku preteká Madašovou dolinou.

Prameň: na okraji Revúckej vrchoviny pri obci Polom v nadmorskej výške okolo 640 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhojuhovýchod, na strednom toku na juh, na dolnom toku na juhojuhovýchod až juhovýchod

Geomorfologické celky: Revúcka vrchovina, podcelok Železnícke predhorie

Prítoky: sprava spod Lazu (685,4 m n. m.), potok v obci Brádno, prítok (295,4 m n. m.) z oblasti Starého Brádna a prítok od osady Kadlub, zľava prítok spod Čierťaže (720,4 m n. m.) a spod Hruštia (610,1 m n. m.)

Ústie: do Blhu pri obci Hrušovo v nadmorskej výške 243,1 m n. m.

Obce: Brádno, Striežovce a Hrušovo