Strmienkový sval alebo sval strmienka (lat. musculus stapedius) je najmenší priečne pruhovaný sval na ľudskom tele. Začína sa v dutej eminentia pyramidalis, otvorčekom na jej povrchu sa jeho šľacha dostáva do bubienkovej dutiny a upína sa na zadné rameno strmieka (crus posterius stapedis) v blízkosti hlavy strmienka (caput stapedis). Zmrštením vyťahuje strmienok z oválneho okna predsiene (fenestra vestibuli); tento pohyb sa kostičkami prenáša až na bubienok a prejaví sa uvoľnením bubienka. Strmienkový sval je teda funkčným antagonistom napínača bubienka (musculus tensor tympani).