Stronghold: Crusader je počítačová hra vytvorená Firefly Studios v roku 2002. Ide o pokračovanie hry Stronghold, odohrávajúcej sa v stredovekom Anglicku.

Stronghold Crusader
Základné informácie
Autor/VývojárFirefly Studios
VydavateľTake 2 Interactive
God Games
Dátum vydania25. september 2002
ŽánerRealtime stratégia
MódSingle player, multiplayer
PrístupnosťELSPA: 11+
ESRB: T
PlatformaPC (Windows)
MédiumCD-ROM
Minimálne požiadavky
Windows
Vstupklávesnica, myš

Pozri aj Videoherný portál

Herná séria Stronghold je budovateľská stratégia, kombinujúca stredovekú ekonomiku a taktické využitie rôznorodých jednotiek v boji so zameraním na obliehanie a dobývanie hradov. Dej dielu Crusader sa zaraďuje do obdobia križiackych výprav.

Ciele hry upraviť

Hra sa delí na tri "podkapitoly"

  • Križiacka cesta
  • Voľná hra
  • Historická kampaň

Križiacka cesta upraviť

V križiackej ceste je hráč podrobený 50 ľahkým i ťažkým misiám. Misie sú rôznorodé, s rôznymi začiatočnými surovinami, vojskom, podmienkami. Hraje sa proti sólo súperom, rovnako ako v alianciách. Mapy sú rôzne, niektoré misie prejdú naozaj len majstri, alebo cheateri. V prípade nemožnosti prejsť nasledujúci misiu, má hráč možnosť dočasne ju preskočiť použitím sliepky. Sliepky sú dostupné v počte 3 kusy.

Voľná hra upraviť

Vo voľnej hre si hráč sám navolí CPU hráčov, vyberie si mapu, usporiada na nej hráčov, môže vytvoriť aliancie a určiť začiatočné suroviny. Hra končí, keď je zničený posledný hráč nepriateľskej aliancie.

Historická kampaň upraviť

V historickej kampani hráča prevedie sprievodca po stopách križiackych výprav. Táto časť hry sa delí na štyri podkategória, pričom prvá je určená na získanie základných herných zručností a skúsenosti, až po poslednú, ktorá je v podstate už totožná s hrou v "križiackej ceste"

Výhra/Prehra upraviť

Výhrou sa rozumie zničenie nepriateľského hradu. To nastane vtedy, keď je zabitý nepriateľský lord, ktorý k danému hradu prislúcha. Mapa končí výhrou vtedy, keď sú zničené všetky nepriateľské hrady.

Prehrou sa rozumie zničenie hráčovho hradu. To nastane vtedy, keď je zabitý hráčov lord. Mapa končí prehrou vtedy, keď sú zničené všetky hrady, ktoré sú spojené s hráčovým hradom v aliancií (zabitím hráčovho lorda teda ešte nejde o prehru).

Vojenské jednotky upraviť

Vojenské jednotky možno rozdeliť na európskych vojakov a arabských žoldnierov.

Pre výrobu európskych vojakov treba disponovať patričným náradím/brnením a mať postavené kasárne (barracks). Arabskí žodlnieri sa len najímajú a nič iné k ním netreba. Výroba európskych vojakov je teda zložitejšia, ale lacnejšia. Nájom arabských žoldnierov je podstatne drahší (pre porovnanie - európsky lukostrelec vyžaduje luk a stojí 12 zlatiek, arabský lukostrelec stojí 75 zlatiek).

Európske jednotky upraviť

Lukostrelec (luk) upraviť

Lukostrelec je základom každej armády a inak to nie je ani v hre Stronghold Crusader. Na jeho výrobu treba mať v zbrojnici uložený luk. Vydrží asi 5-6 priamych zásahov z luku nepriateľa. V prípade blízkeho boja je schopný nepriateľa symbolicky poškodiť bodaním šípom. Európski lukostrelec navyše dokáže kopať a zasypávať vodné priekopy.

Kopijnik (kopija) upraviť

Kopijnik je lacnou jednotkou, ktorá však nevydrží nič. Dokáže zasypávať vodné priekopy, i búrať hradby. Používa sa na ničenie nepriateľských budov mimo hradieb. Vydrží len jeden zásah z luku nepriateľa. Jeho rýchlosť je priemerná.

Palcátnik (palcát + kožené brnenie) upraviť

Palcátnik je priemernou bojovou jednotkou. Má priemernú výdrž, najmä proti šípom - z dôvodu koženého brnenia a dostatočnú bojovú silu. Jeho ďalším plusom je relatívne nízka cena a vysoká rýchlosť. Nehodí sa do priameho boja proti nepriateľským rytierom. Palcátnik dokáže zahrabávať vodné priekopy, i búrať hradby.

Kušostrelec (kuša + kožené brnenie) upraviť

Kušostrelec strieľa podstatne silnejšie šípy ako lukostrelec, avšak za cenu dlhého nabíjania. Pohybuje sa veľmi pomaly, čo je nevýhodou najmä pri rýchlych útokoch. Má dostatočnú výdrž, najmä proti nepriateľským šípom. Z dôvodu nízkej rýchlosti pohybu je však vhodnejší skôr na obranu hradu na vežiach a hradbách.

Halapartník (halapartňa + železné brnenie) upraviť

Halapartník má relatívne vysokú rýchlosť pohybu, dobrú výdrž a dobrú bojovú silu. Jeho brnenie sa síce vyrába zo železa, avšak halapartňa sa vyrába z dreva. Preto je jeho výroba výhodná najmä na mapách, kde nie je dostatok železa. Dokáže zasypávať vodné priekopy, rovnako búrať nepriateľské hradby.

Križiak (meč + železné brnenie) upraviť

Križiak je najsilnejšou európskou bojovou jednotkou. Má vysokú výdrž a najväčšiu bojovú silu. Bohužiaľ je tiež najpomalšou jednotkou v hre, preto sa hodí najmä na definitívne dobývanie hradu, alebo na obranu vlastného hradu. To všetko za výdatnej pomoci lukostrelcov. Križiak vie síce búrať hradby, ale nedokáže zasypávať vodné priekopy.

Križiak na koni (meč + železné brnenie + kôň) upraviť

Križiak na koni je v podstate obdobou križiaka, avšak jeho pohyb je oveľa rýchlejší. Jeho najväčšou nevýhodou je práve to, že kone nevedia chodiť po schodoch a teda sa nedostane na nepriateľské hradby, veže, ani k nepriateľskému lordovi. Vie búrať hradby, ale nevie zasypávať vodné priekopy.

Arabskí žoldnieri upraviť

Lukostrelec upraviť

Obdoba európskeho lukostrelca, len v inom oblečení. Má máličko vyššiu výdrž, ako jeho európska alternatíva.

Otrok upraviť

Otrok je najslabšou arabskou jednotkou, zabije ho jediný šíp. Jeho význam je v podpaľovaní nepriateľských objektov a tiež v tom, že je to jediná arabská jednotka, ktorá dokáže vykopávať a zasypávať vodné priekopy.

Prakovník

Prakovník je veľmi málo využívanou jednotkou. Najmä preto, že má nízku životnosť, krátky dostrel a nepoškodí nič. Hodí sa jedine na odrezanie nepriateľského zásobovania a to tak, že sa umiestni v blízkosti nepriateľských hospodárskych budov (farmy, kameňolomy a pod.) a zabíja prichádzajúcich nepriateľských robotníkov. Vo veľkom množstve (150 a viac kusov) je už poškodenie viditeľné.

Nájomný vrah upraviť

Nájomný vrah výzorom pripomína ninju. Je to asi najšpeciálnejšia jednotka v hre. Nedokáže síce zasypávať vodné priekopy, ani búrať hradby, ani to však nepotrebuje. Jeho výhody sú v tom, že má priemernú výdrž a relatívne dobrú bojovú silu, avšak je pre nepriateľa neviditeľný, až kým nepríde do určitej vzdialenosti k nepriateľským objektom. Tiež vie šplhať na hradby, brány a veže, takže jediný spôsob, ako si nepriateľského nájomného vraha držať ďaleko od tela, je použitie vodnej priekopy, ktorú nevie prebrodiť.

Arabský rytier upraviť

Arabský rytier je štítom a pancierom vyzbrojený vojak, ktorý má dobrú výdrž i bojovú silu .Vo veľkých množstvách je takmer nepremožiteľný. Pohybuje sa málinko rýchlejšie ako európsky križiak, avšak vydrží asi 3/4 toho, čo križiak. Je relatívne drahý. S obľubou ho používajú všetci traja arabskí vládcovia.

Lukostrelec na koni upraviť

Lukostrelec na koni je jedna z najlepších jednotiek v hre. V pohybe sa do neho ťažko triafa, takže relatívne veľa vydrží. Pri strete s pozemnou jednotkou však rýchlo padne. Využíva sa najmä na ničenie obrany nepriateľských hradov, kde najmä vo veľkých množstvách spôsobuje nepriateľom vrásky až smrť.

Vrhač ohňa upraviť

Poslednou špeciálnou jednotkou je vrhač ohňa. Hádže okolo seba do určitej krátkej vzdialenosti granáty s ohňom, čo spôsobuje rýchlu smrť aj najsilnejším nepriateľským jednotkám. Jeho krátky dostrel, slabá výdrž a nízka rýchlosť presunu však z neho robia jednotku vhodnú maximálne tak pre umiestnenie na hradby i veže.

CPU súperi upraviť

V hre je naprogramovaných 8 CPU hráčov - botov, proti ktorým sa musí hráč postaviť. Sú rozdelení na arabských a európskych.

Európski boti upraviť

Rat upraviť

Rat je absolútne najslabší súper. Robí slabé a jednoduché hradby, vyrába iba lukostrelcov a kopijníkov. Jeho útoky i obrana sú na smiech. Ťaží trošku kameňa a má silácke reči.

Snake upraviť

Snake je taktiež slabý bot. Hrad si ani neuzatvára kompletne, ale hradby kombinuje s vodnými priekopami. Stavia dve veže, na ktoré umiestňuje lukostrelcov. Keď je v dobrej kondícií, zautočí aj katapultmi, inak iba stále posiela žoldnierských otrokov na dosť otravné podpaľovanie budov.

Pig upraviť

Pig je stredne ťažký bot, ťaží železo, stavia pevné, ale nízke hradby. Vyrába palcátnikov a kušostrelcov. Hrad si rád oboženie neviditeľnými drevenými kôlmi, na ktorých môžete jednoducho prísť o časť armády. Útoky má priemerné, posiela kušostrelcov a palcátnikov, ale tiež aj obliehacie stroje, predovšetkým katapulty. Keď je na mape Pigov viac, môžu z nich byť veľmi nepríjemní súperi.

Wolf upraviť

Wolf je najťažším protivníkom v hre. Stavia si ozrutné hradby, používa s rozumom európske jednotky i arabských žoldnierov. Do útokov posiela križiakov, halapartníkov a kopec lukostrelcov, tiež obliehacie stroje. Hrad bráni statočne a ak má dostatok surovín, je veľmi ťažké ho poraziť (typ autora: Nikdy neútočte z predu na hrad. Na boku má jednu jedinú bránu, ktorú stačí zboriť a ste pri lordovi)

Richard Lionheart upraviť

Richard levie srdce je silný súper, ktorý si robí malé, ale pevné hradby. Je silným protivníkom v útoku i obrane. Vyrába križiakov, halapartníkov a lukostrelcov. Obliehacie stroje dobre pozná, posiela dokonca aj tunelorazcov, ktorí podkopávajú hradby. Vie si udržať dostatok zlata aj keď má zlé podmienky.

Arabskí boti upraviť

Sultán upraviť

Sultán je milý vládca svojej ríše, ktorý má najradšej mier. Nerád bojuje ako v útoku, tak i obrane. Obrana jeho hradu je na nízkej úrovni, stavia kruhové hradby s jedinou pozorovacou vežou, na ktorej má prakovníkov. Drží si vysoký bonus za popularitu ľudí. S útokom je to horšie, pretože posiela stovku arabských rytierov, čo najmä na začiatku hry nie je sranda.

Kalif upraviť

Kalif je krutovládca. Najčastejšie posiela podpaľačov, podobne ako Snake. Čas od času však pošle silnejší útok, najmä katapulty, zápalné balisty a arabských rytierov. Svoj hrad bráni statočne ohňom i sírou, je veľmi ťažké ho poraziť, keď hráč nevie ako na to. Sto križiakov zahynie pod jedným olejovým hrncom. Hrad má vždy obohnaný asfaltovými jamami a tak sa môže ľahko stať, že celá hráčova armáda zhorí.

Saladin upraviť

Saladin je múdry arabský vládca, najsilnejší z trojice arabských botov. Drží si zlato, vyrába aj európske jednotky, ale do útoku takmer vždy posiela arabov. Jeho sila závisí od množstva dostupných surovín, ktoré má k dispozícií. Ak ich má veľa, stavia veľké hrady s mnohými vežami a obrannými vežovými strojmi. Ak nie, má menší hradík, ktorý sa dá ľahko dobyť. (Typ autora: Saladin sa dá ľahko poraziť pomocou obliehacej veže).

Externé odkazy upraviť