Studia Academica Slovaca

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk je špecializované pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Jednou z činností centra je organizácia Letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS pre cudzincov.

Externé odkazy upraviť