Stupeň [1][2] (iné názvy: uhlový stupeň [1][2], oblúkový stupeň [2], šesťdesiatinný stupeň[3]) je uhlová miera rovinného uhla. Zvyčajne sa označuje °. 1 stupeň = 1/360 plného uhla.

Ak je potrebné deliť uhol na ešte menšie úseky, toto delenie sa realizuje buď desatinným číslom, alebo delením na (uhlové) minúty a (uhlové) sekundy. Potom má jeden stupeň 60 minút a pretože minúta má 60 sekúnd, má stupeň 3600 sekúnd.

V matematike sa tento spôsob merania príliš nepoužíva, matematici z mnohých dôvodov používajú na meranie uhlov radšej radiány (rad), kde π rad je 180 °.

Zdroje upraviť

  1. a b vyhláška 206/2000 Z. z.
  2. a b c EISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník (1-2). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982.
  3. HÁNEK, Pavel. šedesátinný stupeň [online]. vugtk.cz, [cit. 2018-06-18]. Dostupné online. Archivované 2018-06-18 z originálu.