Sui generis (doslova "svojho rodu") je latinský výraz znamenajúci „svojho druhu“.

Výraz vznikol v scholastickej filozofii na označenie entít, ktoré nemôžu byť podradené žiadnemu vyššiemu druhu. Výraz sa používa tak v bežnej reči, ak chceme zdôrazniť špecifický ráz nejakej veci (napr. poézia sui generis), ako aj v právnických výrazoch (napr. právny subjekt sui generis).