Sutúra

rozlišovacia stránka

Sutúra môže byť:

  • v anatómii: šev (anatómia)
  • v lekárstve:
    • steh (medicína) (spojenie tkanív pomocou špeciálnych ihiel a nití)
    • zošitie rany
  • v paleontológii: miesto spojenia rôznych častí schránok mäkkýšov (najmä amonitov) alebo častí pancierov článkonožcov (najmä trilobitov), pozri sutúra (paleontológia)
  • v geológii: významná zlomová línia rovnobežná s osou pohoria alebo orogénu, pozri sutúra (tektonika)
  • v mineralógii: miesto zrastu dvoch kryštálov, pozri sutúra (mineralógia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.