Svätá liga

rozlišovacia stránka

Svätá liga je niektoré z medzinárodných spojenectiev v Európe v 15. až 17. storočí, ktoré väčšinou inicioval pápež proti nepriateľom pápežského štátu. Konkrétne to môže byť:

  • tzv. Benátska liga: aliancia protivníkov francúzskeho vplyvu v Taliansku, organizovaná pápežom Alexandrom VI., skončila úspešným vypudením vojsk Karola VIII. z Talianska v tom istom roku, pozri Svätá liga (1495)
  • tzv. Liga z Cambrai: krátkodobá aliancia organizovaná pápežom Júliom II. proti Benátskej republike, pozri Cambraiská liga
  • aliancia organizovaná pápežom Júliom II. proti francúzskemu kráľov Ľudovítovi XII. v rokoch 1511 - 1513, pozri Svätá liga (1511)
  • tzv. Liga z Cognacu: aliancia Francúzska a niekoľko talianskych štátov proti Rímsko-nemeckej ríši v Taliansku, pozri Svätá liga (1526)
  • aliancia organizovaná Benátkami a pápežom Pavlom III. proti Osmanskej ríši, skončila porážkou kresťanskej flotily v námornej bitke pri Prevese v tom istom roku, pozri Svätá liga (1538)
  • aliancia v období pontifikátu Pia V., zameraná proti Osmanskej ríši, dosiahla významné víťazstvo v námornej bitke pri Lepante, skončila v roku 1573, pozri Svätá liga (1571)
  • tzv. Katolícka liga či svätá liga vojvodu de Guise: hnutie francúzskej katolíckej šľachty a neskôr aj mešťanstva na konci 16. storočia, namierené proti hugenotom, pozri Svätá liga (1576)
  • aliancia Rímsko-nemeckej ríše, Benátok a Poľska (neskôr aj Ruska) v období pápeža Inocenta XI., ktorá dosiahla viacero víťazstiev nad Turkami a mala kľúčový význam pri definitívnom obmedzení osmanského vplyvu v Európe, pozri Svätá liga (1684)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.