Svätenina

Sväteniny (lat. sacramentalium) sú v latinskej cirkvi nábožným úkonom a viditeľným posvätným znakom, ktorým sa vyprosuje Božia milosť. Pri sväteninách sa často používa liturgická kniha Rímsky rituál, alebo z neho odvodený Benedikcionál (modlitebník). Sväteniny sú Cirkvou založená ustanovizeň a väčšinou sa skladajú z modlitby a gestá (napr. znak kríža, kropenie sv. vodou, okiadzanie a iné). Niektoré sväteniny sú však samostatným a dlhším obradom.

Rozdelenie svätenínUpraviť

1. Obradné sväteninyUpraviť

Sú spojené s dlhším obradom. Ide napríklad o posvätenie príbytku, pohreb, či exorcizmus.

2. PožehnaniaUpraviť

Ide o požehnanie osôb, alebo predmetov pri rozličných príležitostiach [1][2].

3. GestáUpraviť

Nábožné gesto, ktorým sa má sprostredkovať Božia milosť. Napríklad značenie popolom na popolcovú stredu, či poklona sv. krížu na Piatok utrpenia Pána.

4. PríležitostnéUpraviť

Tu spadajú všetky sväteniny, ktoré sa vykonávajú len pri určitých príležitostiach. Napríklad požehnanie hromničných sviec, alebo svätoblažejské požehnanie hrdla.

5. Ľudová zbožnosťUpraviť

Rozdiel medzi Sviatosťou a sväteninouUpraviť

Kým Sviatosti sú ustanovené samotným Kristom, sväteniny sú ustanovené len Cirkvou [3][4]. Z toho dôvodu aj vysluhovanie svätenín nie je také prísne, ako vysluhovanie Sviatosti. Pri Sviatosti máme istotu o jej účinku, a to bez ohľadu na aktuálnu disponovanosť vysluhovateľa i prijímateľa, pri sväteninách však nie. Pôsobenie Božej milosti totiž závisí od dispozície prijímateľa (napr. či je v stave ťažkého hriechu).

Príklady svätenínUpraviť

 • Požehnanie príbytku
 • Požehnanie nového kostola, oltára, ambóny, organu
 • Požehnanie nového vozidla
 • Požehnanie matky pred pôrodom
 • Požehnanie devocionálií (náboženských predmetov), napr. ruženca, kríža, náboženského medailónu, škapuliara, modlitebnej knižky,...
 • Požehnanie ratolesti (na Palmovú nedeľu)
 • Požehnanie úrody, bylín a kvetov [5]
 • Značenie popolom (na popolcovú stredu)
 • Eucharistické požehnanie
 • Poklona sv. krížu (na Piatok utrpenia Pána )
 • Žehnanie sa svätenou vodou
 • Osobný (malý) aj slávnostný (veľký) Exorcizmus
 • Kresťanský pohreb

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť