Svet ideí

Svet ideí je podľa Platóna duchovný svet, ktorého entitamiidey, spomedzi ktorých najvyššou je idea dobra, kvôli ktorej sú tu ostatné idey. Na rozdiel od zmyslového sveta je tento svet večný a nemenný. Človek prináleží k tomuto svetu svojou dušou.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.