Svetlomet (optické zariadenie)

Svetlomet je optické zariadenie určené na vytváranie usmerneného toku svetla. Skladá sa z paraboly, v ktorej ohnisku je vložený všesmerový bodový svetelný zdroj. Vďaka umiestneniu svetelného zdroja do ohniska paraboly sú po odraze všetky lúče približne rovnobežné s osou paraboly, čo umožňuje dobre osvetliť predmety aj relatívne slabým svetelným zdrojom. Obvykle je prenosný, otočný, alebo umožňuje iným spôsobom zmeniť smer, ktorým sú lúče vysielané.

Vznik zväzku lúčov vo svetlomete

Vojenské použitie

upraviť
 
svetlomet na lodi japonského cisárskeho námorníctva, november 1940

Svetlomety sa využívali najmä na vojenské účely od polovice 19. storočia, kedy boli montované na lode a slúžili na vyhľadávanie malých torpédoborcov.

V prvej svetovej vojne sa začali svetlomety využívať ako umelý mesačný svit, aby sa zvýšili šance na zásah lietadla počas nočného útoku.

Využitie svetlometov pokračovalo aj v druhej svetovej vojne, kde sa využívali počas nočných bombardovacích náletov. Niekedy sa využíval pár svetlometov, ktorých vzdialenosť bola známa, na určenie letovej výšky bombardérov (pomocou triangulácie), aby bolo možné nastaviť rozbušky na delostreleckých granátoch pre zaistenie maximálneho účinku. Niekedy sa pomocou svetlometu podarilo oslepiť bombometčíka využívajúceho zariadenie na vyhľadanie cieľa na palube bombardéra.

Svetlomety sa niekedy využívali aj pri pozemných bitkách počas druhej svetovej vojny. Známe je použitie svetlometov ruskou Červenou armádou pri bitke o Berlín v apríli 1945. 143 hľadacích svetlometov bolo namierených na pozície nemeckých vojakov pozdĺž rieky Nisa s cieľom dočasne oslepiť obrancov počas ruskej ofenzívy. Ranná hmla svetlo vychádzajúce zo svetlometov rozptýlila, čo umožnilo nemeckým vojakom vidieť siluety prichádzajúcich Rusov. Vďaka tomu ruské vojska v tejto bitke utrpeli veľké straty, čo ich prinútilo o niekoľko dní zdržať inváziu do mesta.

V dnešnej dobe sa hľadacie svetlomety na vojenské účely nevyužívajú, nakoľko boli vyvinuté technológie pre nočné videnie, laserové a tepelné navádzanie striel, ktoré nevyžadujú priamu viditeľnosť cieľa pred vypálením strely.

Nevojenské použitie

upraviť

V minulosti sa svetlomety využívali pri premiérach filmov, keď niekoľko svetlometov namierených na oblohu vďaka jemnému rozptylu svetla vytváralo svetelné stĺpy viditeľné aj z veľkej vzdialenosti. Toto využitie sa v marketingu využíva dodnes, aj keď sú svetlomety nahrádzané lasermi. Svetlomety sa však využívajú na osvetľovanie aj naďalej, napríklad pri osvetlení priečelí historických budov, pri osvetľovaní divadelnej scény, alebo scény pri nakrúcaní filmov a svetlomet je taktiež súčasťou osvetlenia automobilu.

 
Futbalové ihrisko osvetlené svetlometmi

Okrem toho sa svetlomety používajú na osvetlenie veľkých priestranstiev, ako sú: športoviská, priemyselné objekty, železničné stanice, letiská, lomy. Používajú sa v nich najmä výkonné halogenidové výbojky, v poslednej dobe sa začínajú objavovať svetlomety založené na LED technológii.