Železničná stanica

Železničná stanica alebo stanica môže byť:

  • odborne: dopravňa s koľajovým rozvetvením a stanoveným rozsahom poskytovaných prepravných služieb. (Táto definícia nezahŕňa zastávky) [1]
  • v bežnom jazyku aj[2]:
    • miesto, kde zvykne zastavovať vlak (napr. vrátane zastávok)
    • budova na tomto mieste vybavená na riadenie dopravy
Hlavný terminál vo Frankfurte nad Mohanom

Po dopravnej stránke umožňuje prechod z jednej koľaje na inú prostredníctvom výhybiek. Tým sa umožní vyhnutie sa vlaku inému vlaku, alebo vozidlu a takisto aj presun jednotlivých vozňov pri posune na rôzne koľaje. Vo veľkých mestách sa pre takúto činnosť (posun) vytvárajú tzv. zriaďovacie stanice. Po prepravnej stránke umožňuje v osobnej doprave zastavenie vlaku pre nástup a výstup cestujúcich na určených, upravených koľajách a nástupištiach, nakládku a vykládku batožiny, zásobovanie reštauračných, bufetových, lôžkových a ležadlových vozňov, manipuláciu pri poštových vozňoch. V nákladnej doprave je to nakládka a vykládka vozňových zásielok, kusových zásielok, zostava nákladných vlakov a ich rozraďovanie, váženie zásielok, tarovanie vozňov, v určených prechodových staniciach colné, špedičné a kontrolné výkony so zásielkami. Podľa veľkosti a rozsahu práce a výkonov sú zaradené do niekoľkých výkonnostných tried:

  • Prípojná stanica je dopravňa do ktorej je zaústená trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo trať so zjednodušeným riadením dopravy.
  • Riadiaca stanica je dopravňa obsadená oprávneným zamestnancom, ktorý riadi dopravu na príslušnej (celej) trati s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo so zjednodušeným riadením dopravy.

Referencie upraviť

  1. ŽSR – Ž 1 –Pravidlá železničnej prevádzky 2008 [1] Archivované 2016-10-20 na Wayback Machine
  2. stanica. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online

Iné projekty upraviť