Svetový obchod je obeh tovaru (alebo služieb) na svetovom trhu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.