Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod je súhrn vzťahov spojených s výmenou tovaru medzi národnými ekonomickými celkami. Medzinárodný obchod je súčasť svetového obchodu a jedna zo základných foriem internacionalizácie výroby.

Po druhej svetovej vojne možno pozorovať tendencie k vytváraniu integračných obchodných zoskupení medzi štátmi, a tým aj rozvoj medzinárodného obchodu medzi príbuznými štátmi.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.