Synostóza (lat. synostosis, junctura ossea) je kostný typ spojenia kostí. Vyvíja sa druhotne z väzivového alebo chrupavkovitého spojenia. Príkladom je krížová kosť, ktorá vzniká synostózou piatich krížových stavcov.

Pojem synchondróza a synostóza sa používa aj pri určení dospelosti jedinca z biologického hľadiska (konkrétne z pohľadu kostrového antropológa).