Synoviálna bunka

Synoviálna bunka alebo synovialocyt je bunka mezenchýmového pôvodu, ktorá tvorí výstelku synoviálnej membrány kĺbov. Je málo diferencovaná, netvorí klasický jednovrstvový epitel, ale do výstelky sú vmedzerené i kolagénové vlákna.