Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality (nenormované tvary: systém manažmentu kvality, staršie systém riadenia kvality, systém riadenia akosti, skr. SMK; angl. quality management system, skr. QMS) je systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Požiadavky na systémy manažérstva kvality sa rozoberajú v norme STN EN ISO 9001: 2000 a STN EN ISO 9004: 2000 (zrušené v r.2010); okrem toho existujú niektoré špeciálne normy a predpisy pre určité oblasti, napr. pre medicínu alebo vojsko.

Rozhodnutie a motivácia pre zavedenie systému manažérstva kvality

upraviť

Rozhodnutie pre zavedenie systému kvality v podniku a výber vhodného modelu je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré musí spraviť vedenie firmy. Výsledok rozhodnutia sa bude odvíjať od toho, ako si vedenie zodpovie kľúčové otázky pred jeho prijatím ako napr.:

  • vieme konkrétne vymenovať dôvody pre zavedenie systému kvality ?
  • koľko zdrojov sme ochotní (môžeme si dovoliť) vyčleniť na zavedenie systému a potom na jeho chod a udržiavanie?
  • máme vlastné know-how, alebo budeme musieť angažovať externú konzultačnú spoločnosť ?
  • ktoré zákaznícke požiadavky musíme v definovaní vlastného pojmu kvality zohľadniť ?
  • ktoré interné požiadavky a očakávania musia byť zohľadnené ?
  • aké výrobky ponúkame a ako rýchlo chceme byť schopní pružne reagovať na zmeny špecifikácií ?
  • aké sú plány na ďalší rozvoj podniku? chceme rásť? ak áno, ako rýchlo a akým smerom ?
  • atď…

Pozri aj

upraviť