O modernom projekte systému živej prírody pozri Systema Naturae 2000.

Systema naturae (lat., doslova "Sústava prírody"), celým menom Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, je dielo Carola Linného, ktoré dalo základ pre celú budúcu systematiku „živého sveta“. Dielo vošlo do histórie vedy ako prvá systematická práca na svete, ktorá svojho autora nesmierne preslávila už vo vtedajších vedeckých kruhoch.

Titulná stránka desiateho vydania Systema Naturae

Práca mala viacero vydaní (prvé v 1735), ale pre súčasnú systematiku má význam hlavne desiate vydanie tejto práce z roku 1758 (napr. v oblasti hmyzu v ňom Linné opísal 1 929 druhov hmyzu; v dvanástom vydaní tohoto diela už bolo opísaných 2 764 druhov hmyzu). Hoci táto práca mala istotne veľa slabých miest, predsa ňou autor spravil obrovský kus práce, lebo zaviedol do prírodovedy systém a poriadok. Táto práca znamenala prevrat vo vtedajšej vede, pričom dala podnet pre ďalší rozvoj prírodných vied.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť