Téleklos (starogr. Τήλεκλος) bol kráľ Sparty približne v polovici ôsmeho storočia pred Kr. (možno 760 – 740 pred Kr.). Pochádzal z kráľovského rodu Agiovcov. Jeho spolukráľom z kráľovského rodu Eurypontovcov bol Nikandros.

Téleklos
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaAgiovci
Panovanie760 pred Kr. – 740 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaArcheláos
NástupcaAlkamenes
Rodina
Potomstvo
OtecArchelos

Skutočné dejiny starovekej Sparty z obdobia, keď mal vládnuť Téleklos sú známe len povrchne. Súčasníkmi zaznamenané neboli a pribúdajúcim časom sa stopy dejinných udalostí strácali a antickí historici, ktorí ich neskôr zaznamenali už čerpali zo zdrojov, kde už ťažko odlíšime skutočné udalosti od vymyslených legiend a mýtov. Historik Herodotos žijúci v piatom storočí pred Kr. nezaznamenal žiadne udalosti týkajúce sa kráľa Télekla. Zmieňuje sa o ňom len ako o predkovi Leónida I. v kráľovskej línii rodu Agiovcov.

Viac sa dozvedáme od historika a geografa Pausania, ktorý v druhom storočí navštívil Grécko a popri opisoch krajiny a jej pamätihodností písal aj o jej histórii. Pausanias vo svojej knihe Opis Grécka píše, že za panovania kráľa Télekla Sparta už takmer dovŕšila dobýjanie územia Lakónie. Sparťania dobyli mestá achájskych starousadlíkov Amyklai, Faris a Geranthrae. Mestá Faris a Geranthrae boli útokom Sparťanov vydesené a vzdali sa bez boja. Amyklai však Sparťanom kládlo húževnatý odpor, ale nakoniec dobyvateľom podľahlo.

Pausanias zaznamenal aj udalosť, ktorá sa podľa neho mala neskôr stať jednou z príčin vypuknutia vojenského konfliktu medzi Spartou a Messéniou. Tento príbeh rozpráva, že na hraniciach medzi Spartou a Messéniou sa každoročne konali oslavy pri chráme bohyne Artemis. Sparťania a Messénčania ich oslavovali spolu až do chvíle, keď Messénčania zavraždili na týchto oslavách kráľa Sparty Télekla, ktorý im chcel zabrániť únosu spartských panien. Unesené a znásilnené panny údajne neskôr spáchali samovraždu. Podľa Messénčanov sa však táto udalosť odohrala inak. Mladí Sparťania preoblečení za dievčatá sa s ukrytými dýkami počas noci pokúsili zavraždiť messénskych šľachticov. Messénčania sa bránili a pri tomto incidente bol zabitý aj kráľ Téleklos. Následníkom Télekla sa stal jeho syn Alkamenes.

  • Herodotos, História, VII, 204.
  • Pausanias, Periégésis tés Hellados, 3, 2, 6; 3, 2, 7; 4, 4, 1; 4, 4, 2; 4, 4, 4.


Téleklos
Vladárske tituly
Predchodca
Archelaos
kráľ
760 pred Kr.740 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Alkamenes