TV-MIS je nekomerčne kresťansky zameraná internetová on-demand televízia. Vysielanie začala na jeseň v roku 2005. Relácie ponúka výhradne na internete. Databáza relácií, z ktorých si môže divák voľne vyberať, je pre prehľadnosť rozdelená do štyroch programových skupín: MIS 1 – zábava, MIS 2 – vzdelanie, MIS 3 – publicistika a dokumenty, MIS 4 – lokálne. Má aj audio sekciu (väčšinou vo formáte mp3).

Organizačná štruktúra upraviť

Prevádzkovateľom TV-MIS je nezisková organizácia AMIMS so sídlom vo Vranove nad Dyjí, ktorá má právnu formu občianskeho združenia. Zariadenie, ktoré TV-MIS používa, je väčšinou zapožičané od rôznych subjektov, ktoré jej činnosť podporujú. Náklady na prevádzku sú hradené z darov divákov, darov členov AMIMS a ďalších darov a grantov (v roku 2006 a 2007 získala podporou v rámci pastoračných projektov Brnianskej diecézy). TV-MIS nemá platených zamestnancov, je založená na práci dobrovoľníkov.

TV-MIS sa delí na TV-MIS.cz, ktorá ponúka programy v češtine a na TV-MIS.com, ktorej cieľom je ponúkať cudzojazyčné programy. TV-MIS.com sa ďalej delí na ua.TV-MIS.com (v testovacej prevádzke ponúka zatiaľ v obmedzenom množstve programy v ukrajinčine), ru.TV-MIS.com (prebieha testovanie systému v ruštine) a by.TV-MIS.com (prebieha testovanie systému v bieloruštine).

Samotná TV-MIS nemá hlavné sídlo. Je tvorená sieťou spolupracovníkov, ktorí sú rozptýlení ako na území Česka, tak na Ukrajine a hľadá spolupracovníkov v ďalších krajinách (najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu). V súčasnej dobe je mimo ukrajinčiny systém preložený aj do ruštiny a bulharčiny. Spustenie plnej prevádzky v ruštine, bieloruštine a ďalších jazykoch závisí na získaní spolupracovníkov v daných krajinách.

Koordinátorom TV-MIS je katolícky kňaz Pavel Zahradníček, pôsobiaci vo FATYMe Přímětice-Bítov. Technickým riaditeľom je Radek Svoboda.

Zameranie upraviť

Hlavným cieľom TV-MIS nie je v súčasnosti tvorba vlastných relácií, ale organizácia budovanie vysielacej infraštruktúry a koordinácie jej využívania, tak aby táto infraštruktúra (servery, prenosové kapacity, programové vybavenie, databázové systémy...) mohla slúžiť rôznym subjektom venujúcim sa tvorbe programov, ktoré vychádzajú z kresťanského hodnotového systému. Pritom sa snaží dávať svoju infraštruktúru k dispozícii aj kresťanom z krajín východnej Európy.

Doplnkové projekty upraviť

Serverovú infraštruktúru TV-MIS využívajú aj ďalšie projekty, ktoré sú s ňou prepojené. Ide o on-line prehrávač kresťanskej hudby (JukeBox) a prehrávač duchovných prednášok, seminárov a audiokníh (TémaBox) – ten umožňuje prehrávanie rad kompletných nahrávok seminárov (napr. katolíckych kňazov ako je Vojtěch Kodet, Pavel Dokládal, Elias Vella, James Manjackal, Joseph Bill). Celkovo ide o niekoľko stoviek hodín audionahrávok.

K ďalším zaujímavým projektom súvisiacim s TV-MIS patrí aj Virtuálna púť do Svätej zeme. Tiež ona využíva serverovú infraštruktúru TV-MIS.

Servery TV-MIS využívajú aj ďalšie subjekty: portál pre mládež Signály.cz, webový portál Ukrajinskej biskupskej konferencie, portál fatym.com, poute.eu a ďalšie.

Externé odkazy upraviť

Zdroje upraviť

  • - Všetko použiť pre dobro – článok v časopise Milujte sa! 16/2011, str 54.N..
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku TV-MIS na českej Wikipédii.