Tancujúci dom je komerčná budova na nároží Jiráskovho námestiaRašinovského nábrežiaPrahe, ktorú navrhol americký architekt Frank Gehry spolu s českým architektom Vladom Milunićom. Je príkladom dekonštruktívnej architektúry.

Dom v roku 2008
Pohľad z Petřína
Pohľad od Vltavy

Filozofia

upraviť

Ústredným motívom celého domu sú dve nárožné veže formované do prvoplánového súsošia Ginger a Freda (pomenovaných podľa tanečného páru Freda Astaira a Ginger Rogersovej) razantne vystupujúcich z uličného priečelia a tancujúcich na chodníku, čo mnohých irituje, predovšetkým pre mohutné nohy Ginger, ktoré zreteľne sťažujú prechod okolo domu. Dve základné súčasti projektu sú sklenená veža a betónová fasáda. Sklenená veža bola prefabrikovaná, vyrábaná v Taliansku a dodávaná na miesto v jednotlivých dieloch. Železobetónová panelová fasáda bola vyrábaná na základe počítačového modelu, pričom tesári zhotovovali formy ručne pre prefabrikáciu modelov.

Geometria

upraviť

Obidve veže sú vlastne zdeformované dva valce. Fred je mužská postava z betónu a hore ma širší priemer. Ginger je ženská postava zo skla a oceli, je širšia dole, dramaticky sa zužuje v páse a je nesená naklonenými nohami, akoby sa opierala o mužskú figúru. Vertikálne oceľové T-profily sklenenej veže sú dvakrát zakrivené a súčasne skrútené, pričom žiadne dva panely nie sú rovnaké. Avšak na prvý pohľad veľmi zložitá konštrukcia je redukovaná na niekoľko základných prvkov.

Konštrukcia

upraviť

Základy domu tvoria pilóty alebo mikropilóty vŕtané do skalného podložia. Obvodové steny a základová doska sú navrhované tak, aby odolávali aj tlaku spodnej vody, keďže dom sa nachádza v blízkosti Vltavy. Nosný skelet stavby je z monolitického betónu, zatiaľ čo zložitejšie tvary sú z prefabrikovaných materiálov formovaných na mieru. Stĺpy oboch sklenených veží sa spájajú na úrovni 1. nadzemného podlažia a spoločne stúpajú pozdĺž obvodu podlaží. Týchto päť párov zakrivených a naklonených stĺpov výšky 7 metrov, je umiestnených v rôznych rovinách. Je pozoruhodné že „vnútorné“ nohy každého stĺpu majú čisto estetickú funkciu, nemajú žiadnu statickú funkciu.

Fasáda

upraviť

Najväčším prvkom fasády je zvlnená stena, v priebehu stavby sa jej hovorilo Vlna. Fasáda Ginger sa skladá z dvoch vrstiev. Vonkajšia vrstva z pozinkovanej oceli má funkciu opláštenia. Každy kus skla ma hrúbku 10 mm, je jedinečne zakrivený a tvar je pripevnený ku vnútornému rámu konštrukcie. Vnútorná vrstva je izolačná, je tvorená zasklenou rámovou konštrukciou. Fasáda smerom k nábrežiu má rozhádzané okná tak, aby niesli zvonku dojem obrazových rámov a navyše vyššia vrstva štukovej omietky vytvára vlnité línie, smerujúce horizontálne k vežiam.

Dispozícia

upraviť

Dispozícia veží je v každom zo šiestich podlaží využívaná pre administratívne účely. V posledných dvoch podlažiach Ginger je reštaurácia a na streche Freda je terasa s panoramatickým výhľadom na celú Prahu. Komunikačné jadro v tvare písmena L je umiestnené v strede dispozície, čo umožnuje využitie fasády v plnej miere. Vnútorné priestory sú využívané ako veľkoplošné kancelárie s panoramatickým výhľadom, zarámovaným jednotlivými oknami.

Iné projekty

upraviť