Tanec

opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu

Tanec sú opakované aj nepravidelné rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu.

Misty Copelandová v balete Coppélia
Základné znalosti štandardných tancov sa považujú za súčasť všeobecného vzdelania
Breakdance, jeden z moderných spôsobov tanca

Prínos tanca upraviť

  • Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie
  • Povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku
  • Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu
  • Je umeleckým, emocionálnym alebo erotickým vyjadrením myšlienok
  • Posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života
  • Cibrí spoločenské správanie
  • Možnosť zoznámiť sa s osobou opačného pohlavia

Delenia upraviť

Základné delenie
Podľa počtu tanečníkov
Podľa obdobia
Podľa oblasti pôvodu (tieto tance často ešte majú svoj pôvodný (rituálny) význam a jednotlivé pohyby vyjadrujú určitý význam)

Dejiny upraviť

 
Egypt, okolo roku 1400 pred Kr.

Vznik tanca sa kladie do obdobia rodovej spoločnosti, kde umocňoval rituálne obrady. Túto funkciu zastával až do staroveku, kedy k tejto funkcii pribudla ešte funkcia umelecká. V tomto období neexistoval tanec v pároch, ale len sólový tanec (umenie) alebo skupinový tanec (rituálny). Tanec zaujímal významné miesto v kultúrach Indie, Číny, Japonska, Egypta, Mezopotámie, Palestíny a podobne a vrcholné formy dosiahol v Grécku, odkiaľ je známych až asi 200 druhov tancov.

Svetský tanec vznikol v 6. storočí po Kr. V 11. a 12. storočí vznikli spoločenské (párové) tance vládnucich vrstiev, najmä rytierske tance, ktoré boli ovplyvnené ľudovými tancami jednotlivých národov. V 16. a 17. storočí určoval formu a štýl tanca francúzsky kráľovský dvor. V neskorom stredoveku a až do 17. storočia bolo obľúbené spájanie dvoch tancov do páru (tzv. urpaar). Urpaar sa v 17. storočí stal jadrom tanečných suít. Suita sa stala základom všetkých cyklických foriem. Na prelome 19. a 20. storočia došlo k úpadku tanca, oživenie priniesol až prílev amerických tancov po druhej svetovej vojne, najmä silný vplyv džezovej hudby (rumba, beguin, samba, boogie-woogie, rock 'n' roll, bossa nowa, čača, letkis, shake...). V 20. storočí vznikol rad súťaží, ktoré sa delia podľa druhu tanca (pozri súťažný spoločenský tanec).

Na Ukrajine sa v 19. a 20. storočí pestovala najmä štvorylka, polka, mazúrka, valčík a polonéza a twist. Po roku 1918 najmä tango, po druhej svetovej vojne je výber tancov v súlade so svetovými trendmi.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Tanec
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tanec

Externé odkazy upraviť