Taraban je veľký, pozdĺžny bubon janičiarskych kapiel (medený kotlík potiahnutý kožou), ktorý používala v minulosti aj poľská jazda podobne ako pechota bubon (teda na vydávanie rozkazov). Istý čas výraz označoval aj bubon vôbec.